Кош за съхранение или кутия за съхранение

Кош за съхранение или кутия за съхранение

Във всяко домакинство има кош за съхранение или кутия за съхранение. Половината прилично домакинство е немислимо без такива контейнери. Тези възможности за съхранение са постоянно около нас, в различни форми и изработени от различни материали.